درباره بارثاوا

بازرگانی بارثاوا بزرگترین پخش شوینده و سلولزی در استان خراسان رضوی به قیمت کارخانه و ساب برندهای معتبر شرکتهای:

هنکل و فارکو

 • پرسیل
 • تاژ
 • پریل

گروه صنعتی گلرنگ

 • اکتیو
 • گلرنگ
 • اوه
 • بارلی
 • مرسی

 زرین سلولز

 • مای بی بی
 • کوکومی
 • مای لیدی 
 • ایزی لایف

 پارس حیات

 • مولفیکس
 • ببم
 •  تست
 • تنو
 • پاپیا
 • ایونی
baarsava.ir@gmail.com

تلفن های تماس

تلفن دفاتر پخش:
۰۵۱-۳۳۶۶۰۸۸۷
۰۵۱-۳۳۶۵۳۶۷۶
۰۵۱-۳۳۶۴۳۲۱۶

بخش مدیریت:
۰۵۱-۳۳۶۶۰۰۵۵

شماره های همراه:
۰۹۱۵۲۴۴۲۲۳۹
۰۹۳۰۸۶۸۰۱۷۱
۰۹۰۲۳۱۴۲۴۰۲

دفاتر بارثاوا

پخش مرکزی بارثاوا دارای ۱۵ شعبه در مشهد

شعبه ۱ – واقع در بلوار مصلی
تلفن تماس : ۳۳۶۶۰۰۵۵-۰۵۱

شعبه ۲ – مشهد واقع در بلوار مصلی مصلی ۱۰
تلفن تماس : ۳۳۶۴۳۲۱۶-۰۵۱

شعبه ۳- مشهد واقع در بلوار مصلی نبش مصلی ۲۶
تلفن تماس : ۳۳۶۶۰۸۸۷-۰۵۱

شعبه ۴ – مشهد واقع در بلوار مصلی بین مصلی ۸ و ۱۰
تلفن تماس : ۳۳۶۵۳۶۷۶-۰۵۱

شعبه ۵ – مشهد واقع در بلوار مصلی مصلی ۸ ( ظروف یکبار مصرف و لوازم تولد) تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۹۶۲۳۹۶-۰۹۳۹۸۰۹۵۳۱۲

شعبه ۶ – مشهد واقع در بلوار قرنی بین قرنی ۱۲ و چهارراه میدان بار
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۶۹۶۰

شعبه ۷- مشهد واقع در بلوار مصلی نبش مصلی ۱۰
تلفن تماس: ۰۹۰۵۹۴۹۱۰۰۳

شعبه ۸- مشهد واقع در بلوار حسابی شمالی،حسابی شمالی ۲
تلفن تماس: ۰۵۱۳۵۲۱۶۳۳۶

شعبه ۹- مشهد واقع در بلوار چمن نبش چمن ۱۸
تلفن تماس: ۰۹۱۲۹۲۷۲۶۰۱

شعبه ۱۰- مشهد واقع در بلوار مصلی
تلفن تماس: ۰۹۹۱۳۳۳۶۵۱

شعبه ۱۱- مشهد واقع در بلوار سجادیه،بین سجادیه ۴و۶
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۵۹۲۸۳۴

شعبه ۱۲- مشهد واقع در بلوار رحمانیه،رحمانیه ۱۲
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۶۹۷۹۹

شعبه ۱۳- مشهد واقع در بلوار حر،حر ۸۲
تلفن تماس: ۰۹۰۱۹۶۱۰۹۴۰

شعبه ۱۴- مشهد واقع در بلوار صادقیه،بین صادقیه ۱۴و۱۶
تلفن تماس: ۰۹۳۷۳۹۳۳۵۱۱

شعبه ۱۵- مشهد واقع در بلوار مصلی بین مصلی ۱۳و۱۵
تلفن تماس: ۰۹۳۵۳۸۵۹۲۵۷

۶ نمایندگی فعال