فروشگاه های ما

دفتر مرکزی ما در مشهد

مشهد بلوار مصلی بین مصلی ۸ و ۱۰

تلفن های تماس

تلفن دفاتر پخش:
۰۵۱-۳۳۶۶۰۸۸۷
۰۵۱-۳۳۶۵۳۶۷۶
۰۵۱-۳۳۶۴۳۲۱۶

بخش مدیریت:
۰۵۱-۳۳۶۶۰۰۵۵

شماره های همراه:
۰۹۱۵۲۴۴۲۲۳۹
۰۹۳۰۸۶۸۰۱۷۱
۰۹۰۲۳۱۴۲۴۰۲

baarsava.ir@gmail.com

پخش مرکزی بارثاوا دارای ۱۵ شعبه در مشهد

شعبه ۱ – واقع در بلوار مصلی
تلفن تماس : ۳۳۶۶۰۰۵۵-۰۵۱

شعبه ۲ – مشهد واقع در بلوار مصلی مصلی ۱۰
تلفن تماس : ۳۳۶۴۳۲۱۶-۰۵۱

شعبه ۳- مشهد واقع در بلوار مصلی نبش مصلی ۲۶
تلفن تماس : ۳۳۶۶۰۸۸۷-۰۵۱

شعبه ۴ – مشهد واقع در بلوار مصلی بین مصلی ۸ و ۱۰
تلفن تماس : ۳۳۶۵۳۶۷۶-۰۵۱

شعبه ۵ – مشهد واقع در بلوار مصلی مصلی ۸ ( ظروف یکبار مصرف و لوازم تولد) تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۹۶۲۳۹۶-۰۹۳۹۸۰۹۵۳۱۲

شعبه ۶ – مشهد واقع در بلوار قرنی بین قرنی ۱۲ و چهارراه میدان بار
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۹۶۹۶۰

شعبه ۷- مشهد واقع در بلوار مصلی نبش مصلی ۱۰
تلفن تماس: ۰۹۰۵۹۴۹۱۰۰۳

شعبه ۸- مشهد واقع در بلوار حسابی شمالی،حسابی شمالی ۲
تلفن تماس: ۰۵۱۳۵۲۱۶۳۳۶

شعبه ۹- مشهد واقع در بلوار چمن نبش چمن ۱۸
تلفن تماس: ۰۹۱۲۹۲۷۲۶۰۱

شعبه ۱۰- مشهد واقع در بلوار مصلی
تلفن تماس: ۰۹۹۱۳۳۳۶۵۱

شعبه ۱۱- مشهد واقع در بلوار سجادیه،بین سجادیه ۴و۶
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۵۹۲۸۳۴

شعبه ۱۲- مشهد واقع در بلوار رحمانیه،رحمانیه ۱۲
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۶۹۷۹۹

شعبه ۱۳- مشهد واقع در بلوار حر،حر ۸۲
تلفن تماس: ۰۹۰۱۹۶۱۰۹۴۰

شعبه ۱۴- مشهد واقع در بلوار صادقیه،بین صادقیه ۱۴و۱۶
تلفن تماس: ۰۹۳۷۳۹۳۳۵۱۱

شعبه ۱۵- مشهد واقع در بلوار مصلی بین مصلی ۱۳و۱۵
تلفن تماس: ۰۹۳۵۳۸۵۹۲۵۷

در صورت وجود هرگونه سوال، انتقاد، پیشنهاد، فرم زیر را پر کرده و با ما در ارتباط باشید.